15-24 mesiacov
-
MP
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

2-3 roky
-
MP, P
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

6-9 mesiacov
-
MP
martin@zooza.sk martin@zooza.sk

6-9 mesiacov
-
MP
martin@zooza.sk martin@zooza.sk

9-14 mesiacov
-
Z, MP
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

12-18 mesiacov
-
Z
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

4-6 rokov Predplavecká prípravka
-
P
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

4-5 rokov Predplavecká prípravka
-
MP
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

5-6 rokov Predplavecká prípravka
-
MP
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

3-4 roky Predplavecká prípravka
-
s rodičom P
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

6-7 rokov Predplavecká prípravka
-
P
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová