Lektori

Sme dlhoročný a dobre zohratý tím 7 lektorov. Poskytujeme odborne vedené lekcie, deti sa postupne učia plávať s rôznymi plaveckými pomôckami či potápať sa. Čo je najdôležitejšie, zaraďujeme aj prvky sebazáchrany ako orientácia v priestore nad vodou aj pod vodou, vyplávanie nad hladinu s rotáciou, skoky a iné. Tešíme sa z každého dieťatka, ktoré nám prepláva rukami.

Ing. Tatiana Kubinová

 • konateľka a manažérka klubu, lektorka a odborný garant Aquababy klubu Plávanie Plutvička
 • certifikovaná lektorka “plávania” dojčiat a batoliat, akreditácia MŠ SR, prax  13 rokov ,  
 • certifikovaná lektorka pohybového vývinu Babyfit
 • certifikát odchýlky psychomotorického vývinu,
 • kurz prvej pomoci.  
 • seminár Dynamická neuromuskulární stabilizace, koncept založený na vývojovej kineziologii 
 •  kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný
 • kurz Plávanie s deťmi so špeciálnymi potrebami
 • zakladateľka záujmového združenia, tvorca a koordinátor vzdelávacích kurzov a ekovýchovných programov pre materské školy
 • mamina 3 detí

Mgr. Katka Mrníková

 • diplomovaná fyzioterapeutka, pedagogické štúdium
 • montessori kurz
 • lektorka vzdelávacích a pohybových kurzov dojčiat a batoliat pre rozvoj psychomotorického a kognitívneho vývoja, prax 10 rokov
 • rehabilitácia  detí v problematike kostrovo-svalového systému, cvičením na fitloptách, bosu, hipoterapiou, Mckenzie, Bobath,
 • odborný kurz Babysoma- Vývin pohybu v prvom roku života
 • Kineziologická diagnostika v rannom detskom veku, Detská noha
 • poradenstvo Manipulácia a stimulácia dojčiat, poradňa odchýlky psychomotorického vývinu
 • certifikovaná lektorka pohybového vzdelávania detí predškolského veku Babyfit
 • kurz prvej pomoci
 • certifikát na vaničkové plávanie pre deti od 0 – 6 mesiacov teoretická aj praktická časť (polohovanie, možné odchýlky, handling)
 • mamina 1 dieťa

Mgr. art. Oľga Hincová, DiS. art.

 • lektorka vzdelávacích a pohybových kurzov dojčiat a batoliat pre rozvoj psychomotorického a kognitívneho vývinu, prax 4 roky
 • tréner plávania I.kvalifikačného stupňa
 • certifikát na vaničkové plávanie pre deti od 0 – 6 mesiacov teoretická aj praktická časť (polohovanie, možné odchýlky, handling)
 • absolvent bábkoherectva na Vysokej škole múzických umení v Bratislave
 • absolvent pedagogické minimum
 • pedagóg herectva, tanca a iných pohybových kurzov v ZUŠ
 • spoluzakladateľka občianskeho združenia Tu i Tam
 • kurz prvej pomoc

Barbora Špačková

 • lektorka vzdelávacích a pohybových kurzov dojčiat a batoliat pre rozvoj psychomotorického a kognitívneho vývinu,
 • pôrodná asistentka , dula, predpôrodná poradkyňa
 • certifikovaná laktačná poradkyňa –  Inštitútu pre podporu dojčenia
 • mama dvoch detí

Karin Pajerská

 • študentka FTVŠ Trénerstvo a učiteľstvo
 • tréner plávania I. kvalifikačného stupňa,
 • tréner plávania predplaveckých kurzov detí 3-6 rokov
 • kurz prvej pomoc

Michal Noga

 • tréner plávania predplaveckých kurzov detí 3-6 rokov, prax 5 rokov
 • kurz prvej pomoci

Poďte si zaplávať

Vyberte si z ponuky našich kurzov pre deti. Od tých najmenších až po veľkáčov.