15-24 mesiacov
-
Z, MP
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

2-3 roky
-
MP
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

12-18 mesiacov
-
Z
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

4-5 rokov Predplavecká prípravka
-
MP
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

4-5 rokov Predplavecká prípravka
-
MP
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

4-5 rokov Predplavecká prípravka
-
MP
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

4-5 rokov Predplavecká prípravka
-
MP
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

4-6 rokov Predplavecká prípravka
-
MP, P
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

3-5 rokov
-
Z
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

5-7 rokov Predplavecká prípravka
-
MP, P
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová