15-24 mesiacov
-
Z, MP
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

2-3 roky
-
MP
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

12-18 mesiacov
-
Z
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

6-9 mesiacov
-
Z
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

9-13 mesiacov
-
Z, MP
martin@zooza.sk martin@zooza.sk

9-13 mesiacov
-
Z, MP
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

4-5 rokov Predplavecká prípravka
-
MP
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

4-5 rokov Predplavecká prípravka
-
MP
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

4-5 rokov Predplavecká prípravka
-
MP
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

4-5 rokov Predplavecká prípravka
-
MP
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

4-6 rokov Predplavecká prípravka
-
MP, P
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

4-6 rokov Predplavecká prípravka
-
Z
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

5-7 rokov Predplavecká prípravka
-
MP, P
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová