2-3 roky
-
Z, MP
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

2-3 roky
-
P
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

3-4 roky Predplavecká prípravka
-
s rodičmi Z, MP

Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

5-7 rokov Predplavecká prípravka
-
P
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

4-6 rokov Predplavecká prípravka
-
Z
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

3-5 rokov
-
Z
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová

5-7 rokov Predplavecká prípravka
-
P
Tatiana Kubínová Tatiana Kubínová