Preplavecká príprava s rodičmi

Od 3 do 4 rokov

O kurze

Plávanie priaznivo vplýva na zlepšenie pohybovej koordinácie a rovnováhy, výrazne posilňuje činnosť srdca a zvyšuje vitálnu kapacitu pľúc. Deti sa postupne v lekciách učia základným predplaveckým zručnostiam – získavajú vzťah k vode , učia sa vydýchnuť do vody ústami aj nosom s potopením tváričky, zadržať dych, splývať na chrbátiku a brušku, skákať do vody, orientovať sa vo vode a pod vodou, potápať sa, sebazáchranu, učia sa disciplíne a zdravej súťaživosti . Všetky prvky poskytujú dieťatku pevný základ pre následný plavecký výcvik i pre iné športy.

Metodika plávania

Učíme sa nácvik splývania na brušku a chrbátiku, základy plaveckých techník, kraulové  znakové ruky, nohy, odrazy, skoky s orientáciou a lovením hračiek pod vodou, nácvik šípky a iné skoky. Dôraz kladieme na orientáciu pod vodou a nad vodou a sebazáchranu, podporujeme samostatnosť dieťaťa. Lekcie prebiehajú hravou a nenásilnou formou so zameraním na zdravý vývin dieťaťa. 

Prihláste sa do kurzu

Radi vás privítame