Predplavecká príprava bez rodičov

Od 4 do 7 rokov

O kurze

Plávanie priaznivo vplýva na zlepšenie pohybovej koordinácie a rovnováhy, výrazne posilňuje činnosť srdca a zvyšuje vitálnu kapacitu pľúc. Deti sa postupne v lekciách učia základným predplaveckým zručnostiam – získavajú vzťah k vode , učia sa vydýchnuť do vody ústami aj nosom s potopením tváričky, zadržať dych, splývať na chrbátiku a brušku, skákať do vody, orientovať sa vo vode a pod vodou, potápať sa, sebazáchranu, učia sa disciplíne a zdravej súťaživosti . Všetky prvky poskytujú dieťatku pevný základ pre následný plavecký výcvik i pre iné športy.

Metodika plávania

Dbáme na výuku správnej techniky plávania, nácvik splývania, kraulové  znakové ruky, nohy, prsia, odrazy, skoky s orientáciou a lovením hračiek pod vodou, nácvik šípky a iné skoky. Dôraz kladieme na orientáciu pod vodou a nad vodou a sebazáchranu, podporujeme samostatnosť dieťaťa. Lekcie prebiehajú hravou a nenásilnou formou so zameraním na zdravý vývin dieťaťa.

Prihláste sa do kurzu

Radi vás privítame