Poradenstvo psychomotoriky

Od 6 týždňov do 3 rokov

O kurze

Fyzioterapeutický program Manipulácia a stimulácia dieťatka na odbornej úrovni s fyzioterapeutkou Katkou.

Ponúkame Vám poradenstvo, či sa Vaše dieťatko vyvíja správne:

  • vysvetlíme si dôležitosť správnej manipulácie v prvom roku života
  • naučíme Vás ako stimulovať dieťatko k správnemu pohybu
  • upozorníme na odchýlky v pohybovom vývine, poradíme prevenciu i nápravné opatrenia

Ponuka

Poradňa psychomotorického vývinu, nácvik správnej manipulácie, ukážka cvikov, vhodné aj v rámci prevencie. Kontaktujte nás prosím mailom.

Skupinové cvičenie rozdelené podľa veku v malých skupinkách 40 minút 7 € / lekcia.