Aquababy

Od 3 mesiacov do 3 rokov

O kurze

Kurz, na ktorom sa dieťatko vďaka hrám a pesničkám zoznámi s vodou a získa základy k plaveckým zručnostiam. Plávanie priaznivo vplýva na zlepšenie pohybovej koordinácie, výrazne posilňuje činnosť srdca a zvyšuje vitálnu kapacitu pľúc. Všetky prvky poskytujú dieťatku pevný základ pre následný plavecký výcvik i pre iné športy.

Metodika plávania

Bábätká polohujeme na brušku, chrbátiku, s pomôckami aj bez pomôcok. Správnou manipuláciou vo vode aktivujeme svaly bábätka a stimulujeme tak psychomotorický vývin.  Lekcie prebiehajú hravou a nenásilnou formou so zameraním na zdravý vývin bábätka.

Bábätká polohujeme na brušku, chrbátiku, s pomôckami aj bez pomôcok. Správnou manipuláciou vo vode aktivujeme svaly bábätka a stimulujeme tak psychomotorický vývin.  Lekcie prebiehajú hravou a nenásilnou formou so zameraním na zdravý vývin bábätka.

Hravou formou aktivujeme svaly bábätka, učíme sa nácvik splývania na brušku a chrbátiku, skoky do vody, zoznamovanie s pomôckami ako doska, opasok, slíž, rukávniky, plutvy. Hry na rozvoj orientačných schopností a koordinácie, nácvik sebazáchrany, otužovanie. Lekcie prebiehajú hravou a nenásilnou formou so zameraním na zdravý vývin bábätka.

Hravou formou sa učíme nácvik splývania na brušku a chrbátiku, chrbátiku, skoky do vody, zoznamovanie s pomôckami ako doska, opasok, slíž, rukávniky, plutvy. Hry na rozvoj orientačných schopností a koordinácie, nácvik sebazáchrany, otužovanie. Lekcie prebiehajú hravou a nenásilnou formou so zameraním na zdravý vývin bábätka.

Hravou formou sa učíme nácvik splývania na brušku a chrbátiku, chrbátiku, skoky do vody, zoznamovanie s pomôckami ako doska, opasok, slíž, rukávniky, plutvy. Hry na rozvoj orientačných schopností nad vodou i pod vodou. Zameriavame sa na sebazáchranu a samostatnosť. Lekcie prebiehajú hravou a nenásilnou formou so zameraním na zdravý vývin dieťaťa.

Hravou formou sa učíme nácvik splývania na brušku a chrbátiku, skoky do vody, nácvik potápania a orientácie po vodou, správne dýchanie. Zameriavame sa na sebazáchranu a samostatnosť. Lekcie prebiehajú hravou a nenásilnou formou so zameraním na zdravý vývin dieťaťa.